Erin

Organizační výbor soutěže
Benron Taikai pořádá

42. ročník soutěže
v japonském mluveném projevu
Benron Taikai

a soutěž v psaném japonském projevu

14. dubna 2017 (sobota) od 13.00
Palác Lucerna, Mramorový sál
Štěpánská 61, Praha 1

PRAVIDLA A PODMÍNKY ÚČASTI

Organizační výbor soutěže Benron Taikai pořádá
42. ročník soutěže v japonském mluveném projevu Nihongo Benron Taikai
a soutěž v psaném japonském projevu

Termín konání soutěže v mluveném projevu / vyhlášení výsledků soutěže v psaném projevu:
14. dubna 2017 (sobota) od 13.00

Místo konání

Mramorový sál paláce Lucerna, Štěpánská 61, Praha 1

Pravidla soutěže

(1) Soutěž v mluveném projevu

Soutěžící pohovoří v japonštině o svých zkušenostech, zážitcích, názorech apod. v rámci tématu, které si sami zvolí. Po každém projevu bude následovat několik otázek k přednesenému textu, které položí japonský lektor. Správné použití jazyka a poutavost obsahu projevu a odpovědí bude hodnotit odborná porota a nejlepší účastníci obdrží věcné ceny.

Podmínky účasti a délka projevu

Začátečníci:

 • celková doba studia japonštiny do 300 hodin
 • nemají předchozí zkušenost se studiem japonštiny v Japonsku
 • od zahájení studia japonštiny nestrávili v Japonsku víc než 3 týdny
 • vítěz/ka dané kategorie z předchozích kol soutěže je vyřazen/a z účasti
 • délka mluveného projevu 2 minuty
 • po projevu soutěžící odpoví na jednoduché otázky, které položí japonský rodilý mluvčí

Středně pokročilí:

 • mají ukončené studium základní gramatiky japonštiny (orientačně: probrané učebnice Genki 1, 2 či Minna no nihongo šokjú I, II)
 • maximální předchozí doba pobytu v Japonsku 6 měsíců
 • vítěz/ka dané kategorie z předchozích kol soutěže je vyřazen/a z účasti
 • délka mluveného projevu 4 minuty
 • po projevu soutěžící odpoví na jednoduché otázky, které položí japonský rodilý mluvčí

Pokročilí:

 • délka předchozího pobytu v Japonsku není omezena
 • délka mluveného projevu 4 minuty
 • po projevu soutěžící odpoví na jednoduché otázky, které položí japonský rodilý mluvčí

Jednotlivé příspěvky budou předem předběžně hodnoceny. Text s nevhodným obsahem nebo text zjevně neodpovídající úrovni kategorie, do které se soutěžící přihlašuje, může být ze soutěže vyřazen či přeřazen do jiné kategorie.

(2) Soutěž v psaném projevu

Texty budou posouzeny odbornou i laickou porotou a ty nejlepší budou oceněny.

 
Podmínky účasti

Podmínky účasti v kategoriích začátečníci a středně pokročilí a pokročilí jsou stejné jako podmínky soutěže v mluveném projevu. Na rozdíl od soutěže v mluveném projevu nehraje délka předchozího pobytu v Japonsku žádnou roli.

Soutěžní témata a rozsah textů

Začátečníci

Rozsah: 400 až 600 znaků

Téma: Co je důležitější, peníze, nebo čas?
(Napište, co si myslíte o důležitosti peněz a času.)

Středně pokročilí a pokročilí

Rozsah: 800 až 1200 znaků

Téma: Co je důležitější, vzdělání, nebo zkušenost?
(Pro uplatnění ve společnosti je důležité jak vzdělání, tak praxe. Napište, jak se na problematiku významu vzdělání a zkušenosti obecně nahlíží a jaký je na to váš názor.)

Do rozsahu textu se započítává i interpunkce.
Esej by měla mít originální název, který by neměl být stejný jako název zpracovaného tématu.
Kritéria pro hodnocení esejí jsou uvedena v samostatném dokumentu.

Způsob a termín podání přihlášek

(1) Soutěž v mluveném projevu

Vyplňte prosím přihlašovací formulář níže (doporučený způsob přihlášení). Jako alternativu si můžete stáhnout přihlášku ve formátu PDF pod přihlašovacím formulářem, ze stránek Japonského centra Brno nebo Asociace učitelů japonštiny v České republice, vyplňte potřebné údaje a spolu se soutěžním japonským textem ji odešlete na: benroncz@gmail.com.

Termín:

přihláška do 23. 3. 2018 (pátek)

(2) Soutěž v psaném projevu

Vyplňte prosím přihlašovací formulář níže (doporučený způsob přihlášení). Jako alternativu si můžete stáhnout přihlášku ve formátu PDF pod přihlašovacím formulářem, případně ze stránek Japonského centra Brno nebo Asociace učitelů japonštiny v České republice, vyplňte potřebné údaje a spolu se soutěžním japonským textem ji odešlete na: sakubuncz@gmail.com.

Termín:

přihláška i text do 23. 3. 2018 (pátek)

Text do soutěže v psaném i mluveném projevu musí být napsán v japonštině.
V případě soutěže v mluveném projevu nezapomeňte k japonskému textu svého projevu připojit stručné shrnutí jeho obsahu v češtině.

PŘIHLÁŠKA

začátečníci

středně pokročilí

pokročilí

asterisk povinné položky

začátečníci

středně pokročilí a pokročilí

asterisk povinné položky

Přihláška ke stažení (soubor PDF, 195 kB)

MEDIA

Videa z předchozích ročníků:

PARTNEŘI SOUTĚŽE

Rádi bychom poděkovali sponzorům, jejichž příspěvky umožnily Nihongo Benron Taikai 2016 uspořádat:

Ceny pro vítěze poskytli:

JTEKT Sumitomo marubeni Corporation
PC International Czech NHK World
Daikin TPCA Toyota Mitsubishi Electric
Kenken EPCE Europe Indet Safety Systems Japanese Point Jaroslav Krásný - tlumočník a překladatel
TRCZ MUFG JTB Carrow Jazyková škola Spěváček

Organizátoři:

Česko-japonská společnost Asociace učitelů japonštiny Nihonjinkai Velvzslanectví Japonska v České republice Japonské centrum Brno