Organizační výbor soutěže
Benron Taikai pořádá

44. ročník soutěže
v japonském mluveném projevu

Benron Taikai

a soutěž v psaném japonském projevu

7. listopadu 2020 (sobota) od 13.00
Palác Lucerna, Mramorový sál, Štěpánská 61, Praha 1

Termíny podání přihlášek, abstraktu v japonském přednesu i psaného projevu jsou posunuty na 17. 10. 2020.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

(1) Soutěž v mluveném projevu

Soutěžící pohovoří v japonštině o svých zkušenostech, zážitcích, názorech apod.
Po svém projevu odpoví každý soutěžící na několik otázek k přednesenému textu.
Odborná porota zhodnotí správnost použitého jazyka, poutavost projevu a odpovědi a nejlepší účastníci obdrží věcné ceny.

  • Soutěž probíhá ve třech kategoriích, pokud si nebudete jisti, do které kategorie se přihlásit, konzultujte se svým učitelem japonštiny.
  • Pokud jste samouk, mohou vám pro posouzení odpovídající úrovně pomoci tyto standardy.
  • Pokud si stále nebudete jistí, jste vítání konzultovat zařazení před přihlášením s organizátory soutěže.

V závislosti na umístění v minulých ročnících soutěže, obsahu projevu apod. může dojít k přeřazení soutěžícího do jiné kategorie.

Podmínky účasti a délka projevu

Účastnit se může každý, kdo se učí japonsky v České republice a nemá v rodině rodilého mluvčího japonštiny. Podmínka rodilého mluvčího v rodině neplatí pro kategorii pokročilí.
Pro rozřazování a hodnocení soutěžících je používán referenční rámec CEFR. Japonská verze standardů je dostupná na stránkách Japan Foundation zde.

Začátečníci – odpovídá úrovni CEFR A1, A2

Účastník se neučil japonsky v Japonsku.
Vítěz z minulých ročníků se nesmí účastnit kategorie, kterou vyhrál.
Délka projevu max. 2 minuty.
Po projevu soutěžící odpoví na jednoduché otázky rodilého mluvčího.

Středně pokročilí – odpovídá úrovni CEFR B1, B2

Účastník ukončil studium základní gramatiky japonštiny
(orientačně: učebnice Genki 1, 2 či Minna no nihongošokjú I, II).
Maximální doba pobytu nebo studia v Japonsku 6 měsíců.
Vítěz z minulých ročníků se nesmí účastnit kategorie, kterou vyhrál.
Délka mluveného projevu max. 4 minuty.
Po projevu soutěžící odpoví na jednoduché otázky rodilého mluvčího.

Pokročilí – odpovídá úrovni CEFR C1, C2

Délka předchozího pobytu v Japonsku, ani rodilý mluvčí v rodině není na překážku.
Délka mluveného projevu max. 4 minuty.
Po projevu soutěžící odpoví na otázky rodilého mluvčího.

Referenční rámec CEFR:
whole_standard.pdf
1_global_scale_eng.pdf

Termín podání přihlášky do 17. 10. 2020

(2) Soutěž v psaném projevu

Texty budou posouzeny odbornou i laickou porotou. Ty nejlepší budou oceněny.

  

Podmínky účasti

Soutěž probíhá ve dvou kategoriích: začátečníci a pokročilí. Podmínky účasti jsou stejné jako podmínky soutěže v mluveném projevu s tím rozdílem, že délka předchozího pobytu v Japonsku není nikterak omezena.

Soutěžní témata a rozsah textů

Vyberte si jedno z témat vypsaných pro odpovídající kategorii a pojednejte jej na základě vlastní zkušenosti a úsudku. Vymyslete si také originální název eseje.

Začátečníci

  • Olympiáda, Čechy a Japonsko
  • Česko, které Japonci neznají
  • Lepší a horší stránky České republiky

Středně pokročilí

  • Olympiáda, Čechy a Japonsko
  • Co jsem se dozvěděl/a o Česku díky studiu japonštiny
  • Česko a Japonsko v následujících sto letech

Rozsah

začátečníci: 400 – 600 znaků
středně pokročilí a pokročilí: 800 – 1200 znaků

Způsob a termín podání přihlášek

(1) Soutěž v mluveném projevu

Přihlášky podávejte prostřednictvím tohoto formuláře.

Nezapomeňte poslat elektronickou verzi textu projevu a abstrakt.

Případné dotazy k přihláškám, japonský text projevu, český abstrakt posílejte na: benroncz@gmail.com

Termín podání přihlášky do 18 3. 2020 17. 10. 2020.
Termín podání textu projevu abstraktu v češtině je 17. 10. 2020.

(2) Soutěž v psaném projevu

Přihlášky i samotný text podávejte prostřednictvím tohoto formuláře.

Případné dotazy k přihláškám posílejte na:
sakubuncz@gmail.com

Termín podání přihlášky do 18 3. 2020 17. 10. 2020.

PARTNEŘI SOUTĚŽE

Rádi bychom poděkovali sponzorům, jejichž příspěvky umožnily Nihongo Benron Taikai 2020 uspořádat:

Ceny pro vítěze poskytli:

Sumitomo marubeni Corporation PC International Czech JTEKT
Regions Nissin Toyota TPCA KSE
Mitsubishi Electric IIJ Europe Daikin Axle TRCZ ALPS
Japanese Point MUFG Kenken

Organizátoři:

Velvyslanectví Japonska v České republice Nihonjinkai Česko-japonská společnost Asociace učitelů japonštiny Japonské centrum Brno
100 let 100 let